بوزن

كشف ذره زير اتمي جديد دانشمندان را شگفت زده کرد

 محققان روس از كشف ذره زير اتمي جديدي خبر مي‌دهند كه در صورت اثبات وجود، مي‌تواند مدل استاندارد فيزيك ذرات را دستخوش تحولي شگرف كند.به تازگي شواهدي از وجود بوزون جديد منتشر شده است كه بخشي از مدل استاندارد (SM) ذرات بنيادي محسوب نمي‌شود و در صورت اثبات وجود، علم ...

متن کامل »