بوستون

داستان اولین مورد مشاهده یوفو ثبت شده در تاریخ آمریکا

در طول تاریخ آمریکا موارد بسیار زیادی از رویت اشیا ناشناس پرنده یا همان یوفو رخ داده و داستان‌های فراوانی در این رابطه وجود دارد؛ با این حال اولین مورد مشاهده یوفو به ثبت رسیده در تاریخ این کشور آنقدرها هم قدیمی نیست.

متن کامل »

آيا کاربران شبکه اجتماعي رديت عامل بمب گذاري ماراتون بوستون را شناسايي کرده اند؟

همانطور که اطلاع داريد ماراتون بزرگ امسال در بوستون آمريکا تبديل به صحنه بمب گذاري تروريستي بود که به کلي ماهيت ورزشي اين رويداد را تغيير داد.اما نکته جالب اين است که کاراگاهان (کاربران)شبکه اجتماعي رديت ادعا مي کنند که تصوير عامل اين بمب گذاري را پيدا کرده اند!

متن کامل »