بویینگ 777 مالزی

پایان جستجوی 3 ساله برای یافتن پرواز 370 مالزی

پایان جستجوی 3 ساله برای یافتن پرواز 370 مالزی

در روز گذشته، مقامات مالزی و چین به طور رسمی به جستجو برای بقایا و بازماندگان پرواز گمشده MH370 خطوط هواپیمایی مالزی پایان دادند. این هواپیما در تاریخ 8 مارچ 2014 به طرز مشکوکی بر فراز اقیانوس هند ناپدید شد و اکنون پس از گذشت سه سال، پرونده‌ی پرواز 370 ...

متن کامل »