بیشترین جستجو

10 جستجوی برتر موتور جستجوی بینگ در سال ۲۰۱۴ ( حوزه تکنولوژی )

این هفته مایکروسافت لیست ۱۰ جستجوی برتر انجام شده در موتور جستجوی بینگ در سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد که در ادامه مهمترین جستجو های انجام شده در حوزه تکنولوژی را باهم مرور می کنیم.

متن کامل »