بیگانه ایمدار

کشف سیاره ای بیگانه بدون ستاره میزبان دانشمندان را حیرت زده کرد

 محققان نجوم، برای نخستین بار موفق به کشف سیاره بیگانه‌ای شدند که در مدار هیچ ستاره میزبانی، در گردش نیست.با وجود فرضیه‌های مختلف مبنی بر احتمال وجود سیارات بی‌خانمان جوان و سرد، تاکنون محققان موفق به شناسایی نمونه‌ای از آنها نشده بودند.

متن کامل »