تابشی

حیرت دانشمندان از کشف یک کمربند تابشی اسرار آمیز در اطراف زمین

 دانشمندان دانشگاه کلورادو از یک حلقه تابشی ناشناخته در اطراف زمین در سال گذشته خبر دادند که در نهایت با یک موج شوک نیرومند میان‌سیاره‌یی تقریبا نابود شده است.کاوشگرهای دوقلوی وون آلن ناسا که به بررسی کمربندهای تابشی زمین می‌پردازند توانستند این کشف کیهانی را انجام دهند.

متن کامل »