تاثیر سرما بر باتری گوشی

آیا سرما عملکرد باتری گوشی‌های موبایل را مختل می کند ؟

معمولا زمستان ها و زمانی که هوا بسیار سرد شده است ، باتری ماشین ها عملکردی خوبی از خود نشان نمی دهند.اما آیا سرمای هوا می تواند در عملرد باتری گجت های هوشمند دیجیتالی نظیر گوشی های هوشمند نیز تاثیر منفی داشته و عملکرد آنها مختل سازد ؟

متن کامل »