تاریخ عرضه بازی ها 11 تا 17 آوریل 2016

جدول زمان عرضه بازی‌ها ؛ هفته چهارم فروردین 1395

جدول زمان عرضه بازی‌ها

گرفتاری‌های روزمره سبب شده که نتوانیم اخبار بازی‌های ویدیویی و زمان انتشار آن‌ها را دنبال کنیم. همان‌طور که می‌دانید هدف این پست هفتگی اعلام تاریخ عرضه بازی‌هایی بوده که در هفت روز آینده قادر به انجام آن خواهیم بود. در اینجا می‌خواهیم نگاهی بر هفته چهارم فروردین 1395 و جدول ...

متن کامل »