تاریکی کیهان

نور کیهان نصف شده است:مرگ ستارگان کیهان را تاریک و تاریک تر می کند!

یافته های اخیر اخترشناسان نشان می دهد که نور کیهان طی دو میلیارد سال گذشته تقریبا نصف شده و پیر، کوچک ‌شدن و مرگ ستارگان کیهان را تاریک و تاریک تر کرده است.این در حالی است که از سرعت شکل‌گیری ستاره‌های جدید هم کاسته شده است.در ادامه با گجت نیوز ...

متن کامل »