تایپ با ذهن

فیس بوک در حال کار بر روی راهی جهت تایپ با ذهن است

تایپ با ذهن

چندروز پیش کمپانی فیس بوک از یک پروژه در حال کار توسط گروه تحقیقاتی “Building 8” خود رونمایی کرد که بر اساس آن، تیم مذکور در حال کار بر روی ساخت یک کامپیوتر مغزی جهت تایپ با ذهن کاربران است. لازم به ذکر است که هدف این دستگاه جدید ذهن ...

متن کامل »