تبلت Lenovo TAB 2 A7-10F Tablet – 8GB

پاسخ صحیح و اعلام برنده مسابقه دوازدهم فروردین 95

مسابقه دوازدهم فروردین 95

چالش این هفته نیز تمام شد و قرار است بدانیم برنده‌ی مسابقه دوازدهم فروردین 95 چه کسی خواهد بود. مسابقه‌ای که اگر به خاطر داشته باشید قرار است به برنده‌ی خوش شانس آن یک دستگاه تبلت Lenovo TAB 2 A7-10F Tablet – 8GB تقدیم شود.

متن کامل »