تبلیغات اپلیکیشن اندروید

گوگل پلی اپلیکیشن‌های حاوی تبلیغات را برای شما مشخص می‌کند

روز گذشته گوگل پلی در اقدامی تازه بر روی اپلیکیشن‌های حاوی تبلیغات برچسبی با عنوان “Contain Ads” قرار داد تا کاربرانی که از اپلیکیشن‌های رایگان حاوی تبلیغات بهره می‌برند، قبل از دانلود آن‌ها در برابر مواجه شدن با تبلیغات غافل‌گیر نشوند.

متن کامل »