تب کریمه کنگو

احتمال شیوع تب کریمه کنگو در ایران + اقدامات ضروری برای پیشگیری

تب کریمه کنگو در ایران

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر شیوع تب کریمه کنگو در ایران به گوش می‌رسد. در این مطلب، چگونگی این بیماری و اقدامات ضروری برای پیشگیری از آن را بررسی خواهیم کرد.

متن کامل »