تحقیق جدید مرکز تحقیقاتی Pew

نسل اینترنتی ها چیز زیادی درباره شبکه و اینترنت نمی دانند !

نسل اینترنتی ها در واقع هنوز هم از نحوه کارکرد اینترنت آگاه نیستند. یکی از تحقیقات جدید انجام شده توسط مرکز تحقیقاتی Pew Research Center که روز سه شنبه منتشر گشت نشان میدهد که اکثر افرادی که از اینترنت استففاده می کنند تنها بیل گیتس سازنده مایکروسافت را می شناسند، ...

متن کامل »