تحقیق و توسعه اپل

افتتاح مرکز تحقیقاتی یوکوهامای اپل تا سال آینده به تأخیر افتاد

مرکز تحقیقاتی یوکوهامای اپل

مرکز تحقیقاتی یوکوهامای اپل ، فعالیت جدید اپل خواهد بود که در جهت گسترش مطالعات خودش چنین تصمیمی گرفته است. با توجه به آن‌که این کمپانی هم‌زمان در حال ساخت یک مرکز دیگر در کشور خود و شهر کوپرتینو است؛ یک وبلاگ ژاپنی معتقد است افتتاح مرکز تحقیقاتی یوکوهامای اپل ...

متن کامل »