تراوین

با تراوین فارسی خدا حافظی کنید : Travian.ir تا نوروز تعطیل خواهد شد

اگر به صفحه اول وب سایت Travian.ir در قسمت اخبار با متن زیر مواجه خواهید شد :  پایان تراوین تمامی سرورهای تراوین ایران، تا حدود ۲ ماه دیگر (تا عید نوروز) به پایان خواهند رسید و سرور جدیدی نیز دیگر راه اندازی نخواهد شد. در این ۲ ماه شما به ...

متن کامل »