ترجمه همزمان مکالمات

مکالمات تلفن همراه خود را آنلاین ترجمه کنید

    محققان آمریکایی نرم‌افزار ترجمه همزمان مکالمات تلفنی طراحی کرده‌اند که قادر است به صورت خودکار زبان تماس گیرنده را به زبان دریافت کننده تماس بصورت متن و گفتار ترجمه کند.  

متن کامل »