تست آیفون 6 پلاس با ترمیت

تماشا کنید : شکنجه آیفون ۶ پلاس این بار با مواد مذاب !

چه بلاهایی که سر این آیفون ۶ پلاس بیچاره نیاورده اند ، از تست سقوط و شلیک با اسنایپر کالیبر ۵۰ گرفته تا قرار دادن در نیتروژن مایع و خرد کردن آن با پتک ! اما استفاده از ترمیت دیگر نوبر است!

متن کامل »