تصادف اتوموبیل گوگل

تماشا کنید: تصادف اتوموبیل خودران گوگل با اتوبوس حمل و نقل عمومی

ماه گذشته یکی از اتوموبیل‌های خودران گوگل در ترافیک شهری تصادف کرد و باعث شد تا تمام نگاه‌هایی که به سمت گوگل رفته منفی گرانه شده و این پروژه را یک شکست در نظر گیرند. طبق کزارشات دپارتمان وسایل نقلیه‌ کالیفورنیا، اتوموبیل خودران گوگل خواسته تا برای جلوگیری از برخورد ...

متن کامل »