تصاویر شهر پاریس

تلفیقی از پاریس مدرن و پاریس صد سال پیش و در یک تصویر

پاریس

یک عکاس فرانسوی، به نام جولین نز ( Julien Knez )، تصاویری قدیمی از دوران ۱۸۷۱ تا پاریس یافته و آن ها را با تصاویر فعلی ( ۲۰۱۶ ) پاریس تلفیق کرده است. تمام تصاویر گرفته شده از یک زاویه مساوی و منطقه‌ی یکسان برخوردار بوده و کاملا واقعی هستند. هنر ...

متن کامل »