تصویر سیاره بیگانه

ثبت اولین تصویر واقعی از یک سیاره بیگانه

محققان توانسته‌اند برای اولین بار، از سیاره‌ای فراخورشیدی عکس بگیرند.این خبری است که برای دانشمندان علم نجوم بسیار شگفت انگیز خواهد بود.پیش از این هیچ تصویری از سیارات بیگانه به ثبت نرسیده بود و دانشمندان تنها از طریق روش گذر غیر مستقیم برای شناسایی دنیاهای بیگانه ، استفاده می کردند.

متن کامل »