تلسکوپ اشعه گاما

رصد درخشان‌ترین انفجار ستاره‌ای با نوری معادل ۳۵ میلیارد حباب لامپ

 تلسکوپ اشعه گاما «فرمی» ناسا موفق به رصد درخشان‌ترین انفجار ستاره‌ای شده است که نوری معادل ۳۵ میلیارد حباب لامپ دارد.انفجار اشعه گاما (GRB) درخشان ترین نوع انفجار در کائنات محسوب می‌شود؛ درک دقیقی درخصوص نحوه شکل‌گیری این انفجار وجود ندارد، اما اغلب در طول ابر نواختر که در آن ...

متن کامل »