تلسکوپ سوبارو

دنیایی سرد و آبی رنگ : کشف سیاره بیگانه کوچک توسط تلسکوپ سوبارو دانشگاه توکیو

 اخترشناسان با استفاده از تصاویر تلسکوپ سوبارو موفق به رصد یکی از کوچکترین سیارات بیگانه در ابعادی حدود چهار برابر سیاره مشتری شده اند.سیاره سرد و آبی رنگ GJ504b در فاصله نسبتا دور و خارج از منطقه قابل سکونت ستاره والد GJ504 واقع شده است و سایر عوامل مانند ضخامت ...

متن کامل »