تهران طوفان شن در تهران

فوری : طوفان شن در تهران + عکس و ویدیو

طوفان شن در ساعت ۵ بعد از ظهر روز دو شنبه از منطقه جنوب غربی تهران آغاز شد و به فاصله ای کوتاه تمام تهران را در بر گرفت. تعدادی از درخت قطع شد و برق برخی از مناطق تهران نیز رفت.در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »