توییت شخصی

قابلیت Direct Message توییتر ارسال توییتهای را شخصی امکان پذیر کرد

قابلیت Direct Message توییتر

توییتر ویژگی جدیدی با عنوان Direct Message را فعال کرد.قابلیت Direct Message توییتر به کاربران این امکان را خواهد داد تا از طریق آن برای دوستان خودشان توییت‌های شخصی ارسال کنند.

متن کامل »