تپه

تپه های موریانه ای برزیل ۴ هزار سال عمر دارند و از فضا دیده می‌شوند!

تپه های موریانه ای

محققان از پیدا کردن تپه های موریانه ای در بیابان کاتینگا در برزیل خبر دادند. این تپه‌های باستانی با ۴ هزار سال عمر را می‌توان از فضا مشاهده کرد!

متن کامل »