تکامل پرندگان

سیر تکامل دایناسورها به پرندگان ؛ غول‌هایی که به پرواز درآمدند

سیر تکامل دایناسورها به پرندگان

اولین سنگواره‌های دایناسورها که کشف شدند، سنگواره‌ی ردپای آنها بود. دانشمندان تصور می‌کردند این ردپاها متعلق به پرندگان هستند. مدتی بعد معلوم شد این ردپاها متعلق به دایناسورها هستند و باز عده‌ای از دانشمندان به رابطه‌ی فرگشت میان دایناسورها و پرندگان اشاره کردند، ولی در تمام این مدت تصویری که ...

متن کامل »