تیونینگ جدید فوستلا

شرکت تیونینگ فوستلا این بار با آئودی RS3 به میدان آمد

شرکت تیونینگ فوستلا  همه ساله خودروهای زیادی را تیون و در اختیار سفارش دهندگانش قرار می دهد که در این میان محصول جدید این شرکت یعنی – فوستلا آئودی RS3 Mk1 – نیز در میان کارهای آن به عنوان نمونه ای ممتاز مورد توجه کارشناسان حوزه خودرو قرار گرفته است.

متن کامل »