جام جهاین

باز هم پیش بینی کورتانا در جام جهانی درست از آب در آمد !

چندر روز پیش بود که برایتان نوشتیم که دستیار صوتی ویندوز فون ، کورتانا نتیجه تمام بازی های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را درست حدس زده است.آخرین پیشبینی این دستیار صوتی مربوط به بازی آرژانتین-هلند بود که کورتانا توانست برد آرژانتین را پیشبینی کند.تا امروز کورتانا ۱۴ پیش بینی پشت ...

متن کامل »