جانی ایو

شوکي عظيم به بخش نرم افزاري آيفون : خالق رابط نرم افزاري آيفون ، اپل را ترک مي کند !

شرکت اپل یکی از مهم‌تری متخصصین خود را از دست داد و به نوعی آیفون یتیم شد، ترک اپل توسط یکی از مهم‌ترین چهره‌های پروژه آیفون شاید بتواند در آینده تاثیراتی را بر روی این محصول بگذارد.

متن کامل »