جایزه نوبل فیزیک 2014

نوبل فیزیک ۲۰۱۴ اهدا شد (بروزشد : ویدیوی مراسم)

ممکن است بسیار اغراق آمیز باشد که بگوییم جایزه نوبل فیزیک امسال، جهان را نجات خواهد داد، اما قطعاً آن را کارآمدتر خواهد کرد. نوبل فیزیک ۲۰۱۴، به سه فیزیکدانی که LED آبی را اختراع کرده اند، اهدا شد. اختراع آنها، روش روشن کردن دنیا، تماشای فیلم و ذخیره ی ...

متن کامل »