جنوب

کاووش محققان برای یافتن اشکال میکروبی حیات در تاریک ترین مناطق قطب جنوب

محققان انگلیسی جست‌وجو برای حیات مدفون شده در عمق یخ های دریاچه‌ای قطب جنوب را اواخر سال جاری میلادی آغاز می‌کنند.جست‌وجو برای یافتن اشکال میکروبی حیات در تاریک ترین مناطق قطب جنوب و در عمق سه کیلومتری یخ های دریاچه «الس ورث» (Ellsworth) با بررسی نمونه های آب و گل ...

متن کامل »