جهاني

اگر ولیعهد اتریش این جلیقه‌ را پوشیده بود،جنگ جهانی اول رخ نمی داد +عکس

کارشناسان در حال بازسازی ترور فرانتس فردیناند، ولیعهد اتریش، برای پاسخ به این پرسش هستند که آیا پوشیدن یک جلیقه ضدگلوله توسط وی در آن زمان می‌توانست از وقوع جنگ جهانی اول جلوگیری کند یا خیر.

متن کامل »