حباب یخ زده

تماشا کنید: ساخت شکل‌های بسیار زیبا در حباب های یخ زده

حباب های یخ زده با شکل هایی بسیار زیبا (ویدیو)

در مطلب امروز، ویدیویی از طرح های زیبا درون حباب های یخ زده را منتشر خواهیم کرد. این حباب ها پس از یخ زدن الگوهایی بسیار زیبا را در درون خود تشکیل خواهند داد که دیدن آنها خالی از لطف نیست.

متن کامل »