حرکات نمایشی با هلیکوپتر کنترلی

تماشا کنید: این هلیکوپتر کنترلی قوانین فیزیک را نقض می‌کند!

هلیکوپتر کنترلی

در این ویدیو شاهد پرواز نمایشی هلیکوپتر کنترلی متعلق به آلان زابو جونیور (Alan Szabo Jr) خواهیم بود. هنگامی‌که به ویدیو نگاه می‌کنیم این طور به نظر می‌رسد که سرعت آن زیاد شده و تقریبا هیچ یک از این حرکات از دید قوانین فیزیک ممکن نخواهد بود؛ اما تسلط زابو بر ...

متن کامل »