حسگر مجاورتی ساعت هوشمند

ساعت هوشمند WristWhirl با حرکت مچ دست کنترل می‌شود

ساعت هوشمند WristWhirl

ساعت هوشمند WristWhirl توسط محققان دانشگاه دارتموث ساخته شد. این ساعت به گونه‌ای طراحی شده است که با حرکات مچ دست کنترل می‌شود. به عبارت دیگر برای استفاده از آن دیگر نیازی به دخالت دست نیست و تمام دستورات کنترلی با حرکت مچ انجام می‌پذیرد.

متن کامل »