حمله مار موقع سلفی گرفتن

سلفی گرفتن با مار پایتون چه نتیجه‌ای می‌تواند باشد؟

سلفی گرفتن با مار پایتون

بسیاری از چیزها در دنیای مدرن تغییر کرده و برخی از کارها میان کاربران به اندازه‌ای مهم هستند که شاید تصور آن را نیز نکنید. یکی از این موارد، گرفتن عکس سلفی‌ست، موضوعی که این روزها توسط بسیاری از کاربران انجام می‌شود. این موضوع یک طرف، گرفتن عکس سلفی در ...

متن کامل »