خار آب

موفقیت مهندسی ایرانی در تولید بخار آب با استفاده از انرژی خورشیدی

مهندسی ایرانی به همراه تیمی از دانشگاه MIT دست به ساخت یک ماده جدید برای تولید بخارآب با استفاده از انرژی خورشیدی زده‌اند که نقطه‌عطفی در این زمینه محسوب می‌شود. تهیه بخارآب یکی از رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین فرآیندهایی است که روزانه در صنایع گوناگون استفاده می‌شود.

متن کامل »