خانه بر لبه‌ی دره

Casa Brutale، بکارگیری جادوی معماری برای سکونت در لبه‌ی دره‌ها

Casa Brutale، بکارگیری جادوی معماری برای سکونت در لبه‌ی دره‌ها

یکی از جذابیت‌های علم معماری این است که معماران می‌توانند بنا به محیطی که در اختیارشان است، خلاقیت به خرج دهند و بناهایی را طراحی کنند که خارج از عرف معمول است. Casa Brutale نیز نتیجه‌ی یکی از همین خلاقیت‌هاست که با بکارگیری جادوی معماری ، سکونت در لبه‌ی دره‌ها را میسر می سازد.

متن کامل »