خصوصی

اشتراک گذاری پسورد ها با دوست و آشنایان در شرایط امن

اشتراک گذاری پسورد

در مطالب مختلف بارها به ما گفته شده است که از به اشتراک گذاری پسورد خود، حتی با نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین افراد، اجتناب کنیم. با این حال ممکن است در شرایط خاص، به اشتراک گذاری پسورد اکانت با افراد دیگر ضروری باشد. آیا وقعا راهی جهت اشتراک گذاری امن پسورد با سایر کاربران ...

متن کامل »