خط هوایی

مقایسه غذای هواپیماها در دو کلاس اکونومی و بیزنس

چیزی که پیشترها دسته سوم محسوب میشد امروزه به کلاس اکونومی تغییر نام داده است! اما چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟ تقریبا هیچی. تنها ما نسبت به واژه‌ها حساس‌تر شده‌ایم. ما درجه سوم نیستیم فقط کمی بیشتر در مورد مخارجمان محتاطانه عمل می‌کنیم. اما با وجود تغییراتی که در ...

متن کامل »