خم کردن نور

ابداع شنل زماني و کشف شيوه اي براي خم کردن نور و ايجاد حفره در زمان

 دانشمندان موفق به طراحي "شنل زماني" شده‌اند که نور را خم و در زمان حفره‌اي ايجاد مي‌کند تا مانع از شناسايي‌شدن پيغام‌هاي سري به هنگام مخابره مي‌شود. اين مفهوم مي‌تواند کاربردهاي متعددي براي ارسال پيغام‌هاي سري توسط کابل‌هاي فيبر نوري داشته باشد.

متن کامل »