خم کردن نور

ابداع شنل زمانی و کشف شیوه ای برای خم کردن نور و ایجاد حفره در زمان

 دانشمندان موفق به طراحی "شنل زمانی" شده‌اند که نور را خم و در زمان حفره‌ای ایجاد می‌کند تا مانع از شناسایی‌شدن پیغام‌های سری به هنگام مخابره می‌شود. این مفهوم می‌تواند کاربردهای متعددی برای ارسال پیغام‌های سری توسط کابل‌های فیبر نوری داشته باشد.

متن کامل »