خودروسازان داخلی

گزارش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی برای آبان ۹۹ منتشر شد

کیفیت خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی را برای آبان ۹۹ منتشر کرد که طبق آن پژو ۲۰۰۸ همچنان با ۵ ستاره کیفی باکیفیت ترین خودرو بازار ایران است.

متن کامل »