داوطلب

نام ۷۰ ایرانی در لیست داوطلبان سفر بی بازگشت به مریخ!

در بلندپروازی ایرانی‌ها شکی نیست، این را گردشگران غربی که به ایران سفر کرده اند بارها در سفرنامه‌های خود نوشته اند. این بار اما پای سفری بی بازگشت در میان است. سفری جسورانه به سیاره سرخ با بلیتی یک طرفه که ۷۰ ایرانی با داوطلب شدن در پروژه ماجراجویانه «مارس ...

متن کامل »