درخت Bonsai

تماشا کنید: با این درختان بونسای شناور در هوا خانه‌ی خود را زیباتر کنید

درخت تزئینی بونسای، یکی از لوکس‌ترین و زیباترین اشیایی می‌تواند باشد که برای زیباتر کردن خانه از آن‌ می‌شود استفاده کرد. حال اگر شناور بودن این درختان در هوا را نیز به آن اضافه کنیم با یک صحنه‌ی جالب انگیز رو به رو خواهیم شد.

متن کامل »