دستگاه تهویه هوا قابل حمل

این کولر همراه را می‌توانید همه جا با خود حمل کنید

جدیدترین سیستم تهویه

با پیش رفتن در زمان، معضل گرم شدن کره زمین و هوای محیط اطراف شکل جدی‌تری به خود گرفته و دانشمندان را بیش از پیش نگران می‌کند. گرم شدن هوا حتی در فصول سرد سال تقریبا بیشتر کشورها مخصوصا کشورهای نیمه جنوبی و پایینی خط استوا را درگیر خود کرده ...

متن کامل »