آخرین مطالب
23
امروز

دستگاه تهویه هوا قابل حمل

این کولر همراه را می‌توانید همه جا با خود حمل کنید

جدیدترین سیستم تهویه

با پیش رفتن در زمان، معضل گرم شدن کره زمین و هوای محیط اطراف شکل جدی‌تری به خود گرفته و دانشمندان را بیش از پیش نگران می‌کند. گرم شدن هوا حتی در فصول سرد سال تقریبا بیشتر کشورها مخصوصا کشورهای نیمه جنوبی و پایینی خط استوا را درگیر خود کرده ...

متن کامل »