دستگاه Catspad

دستگاه Catspad قرار است لذت غذا دادن به حیوان خانگی را هم ازتان بگیرد!

دستگاه Catspad قرار است لذت غذا دادن به حیوان خانگی را هم ازتان بگیرد!

اگر انقلاب مدرن قبلی در جهان مربوط به برقی شدن اکثر لوازم می‌شد، حالا انقلاب دیگری در راه است و تمام آن وسایل برقی در حال هوشمند شدن هستند. اگر باور نمی‌کنید، کافی است به دستگاه Catspad توجه داشته باشید؛ دستگاهی که حتی غذا دادن به حیوانات خانگی را هم ...

متن کامل »