دستیار صوتی جارویس

تماشا کنید: دستیار صوتی جارویس چگونه منزل مارک زاکربرگ را مدیریت می‌کند؟

دستیار صوتی جارویس

دستیارهای هوشمند رفته رفته جایگاه محکم‌تری در زندگی افراد پیدا کرده و با گذشت زمان از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به منازل، ادارات و کارخانه‌ها راه می‌یابند. این دستیارهای مجازی که اغلب توسط صوت کار می‌کنند، آن‌چنان تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته و عملکرد تقریبا یکسانی دارند، مگر اینکه به ...

متن کامل »