دستیار

سيري اپل مودب تر است يا S Voice سامسونگ ؟

حتما از تیتر این پست تعجب کردید. خب، این سوالی است که از S Voice پرسیده شده و این برنامه به آن جواب داده. در ادامه با تعدادي از اين سوال ها و پاسخ هايي که دستيار سري اپل و نيز سيستم مشابه آن در سامسونگ يعني S Voice به ...

متن کامل »