دستیار

سیری اپل مودب تر است یا S Voice سامسونگ ؟

حتما از تیتر این پست تعجب کردید. خب، این سوالی است که از S Voice پرسیده شده و این برنامه به آن جواب داده. در ادامه با تعدادی از این سوال ها و پاسخ هایی که دستیار سری اپل و نیز سیستم مشابه آن در سامسونگ یعنی S Voice به ...

متن کامل »