دقیق ترین رادیو تلسکوپ جهان

کائنات را از دید یک ابرانسان ببینید و لذت ببرید!

دنیا از دید یک ابرانسان

ما انسان‌ها، تنها موجودات زنده کائنات نیستیم و چه بسا حتی تنها موجودات هوشمند آن هم نباشیم. هر یک از این موجودات زنده برای زندگی در مکان‌های خاصی، تکامل یافته‌اند و بر همین اساس به ابزارهای فیزیولوژیکی خاصی، مجهز شده‌اند. انسان هم از این قاعده، مستثنی نیست. ما برای زندگی روی زمین، ...

متن کامل »